Europejski Kongres Gospodarczy '2015

Kongres oczami gości

Główne atuty merytoryczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego to atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu oraz interesująca tematyka wystąpień. W sferze organizacji podstawowym atutem Kongresu było jego umiejscowienie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Silne strony Kongresu to również dobra komunikacja z uczestnikami, zarówno przed jak i podczas trwania EEC oraz sale konferencyjne w MCK. Jakość Kongresu potwierdza generalny wskaźnik „skłonności do uczestnictwa w Kongresie w roku 2016”, którą potwierdziło 95 proc. badanych słuchaczy i 87 proc. panelistów.Zadowolenie z uczestnictwa w Kongresie

Ocena poziomu merytorycznego Kongresu wg słuchaczy

1 - brak zadowolenia, 10 - całkowite zadowolenie

Ocena poziomu organizacyjnego Kongresu wg słuchaczy

1 - brak zadowolenia, 10 - całkowite zadowolenie

BCMM Źródłem danych jest raport z badań marketingowych satysfakcji uczestników VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego przygotowany przez BCMM.