Europejski Kongres Gospodarczy '2015

CSR PODCZAS EEC

Podczas VII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego po raz kolejny zwracamy uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Prezentując wybrane inicjatywy, pragniemy podkreślić wagę tych działań oraz promować dobre praktyki.

Poniżej przedstawiamy trzy przedsięwzięcia, które – w co wierzymy – godne są uwagi i wsparcia.


Pod opiekuńczymi skrzydłami

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” od 20 lat działa w Katowicach, a od tego roku również w Chorzowie Batorym, gdzie przy współpracy z MDK Batory realizuje pilotażowy program psychoprofilaktyczny nastawiony na adaptację wykluczonych z kultury. 

Materiały stowarzyszenia

Dom Aniołów Stróżów stanowi dla wykluczonych społecznie dzieciaków odskocznie od poważnych problemów w domu i stwarza realną szansę na odmianę ich losu. Próbuje przerwać tę spiralę nieporadności, nieszczęścia, wreszcie patologii.

Trzy Świetlice Terapeutyczne, Klub Młodzieżowy, Poradnia Rodzinna to miejsca, w których opiekę i wsparcie znajdują: dwulatki, ich starsze rodzeństwo, młodzież, a także ich rodzice. Stowarzyszenie bierze pod swoje skrzydła także tych, którzy nadal pozostają „na ulicy”. Poprzez stworzony kompleksowy system pomocy, próbuje pomóc całej rodzinie, bo przecież dorośli, którzy dziś nie radzą sobie z codziennością i wychowaniem swojego potomstwa też kiedyś byli dziećmi. Ich życie jest pokoleniową powtórką życia ich rodziców, dziadków.

Co roku Dom Aniołów Stróżów pomaga prawie 500 dzieciom i 80 rodzinom. To tutaj mogą spotkać przyjaciół, odrobić lekcje, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych i korepetycjach, zjeść ciepły posiłek, uzyskać pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Tutaj uczą się pracować i wierzyć we własne siły i możliwości. Tu rozwijają swoje pasje i talenty, zyskują przyjaciół i budują dojrzałe relacje. Najstarsi z podopiecznych stają się wolontariuszami, pomagając młodszym i działając na rzecz Stowarzyszenia.

Każdy może włączyć się w pomaganie przekazując określoną kwotę pieniędzy, stając się Mecenasem, przekazując 1% swojego podatku. Każda pomoc przyczynia się do działań Stowarzyszenia przez kolejne 20 lat.

Wesprzyj projekt wpłacając darowiznę na działalność statutową organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Dom Aniołów Stróżów”
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice
ING Bank Śląski SA nr: 36 1050 1214 1000 0022 4957 0207
www.anioly24.plIskierka nadziei

fot. J. Nowicka

Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000248546) od 2006 roku działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Prezesem fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, której syn także zmagał się białaczką, laureatka Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Działalność Społeczna 2014. Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500 podopiecznych fundacji (w trakcie i po leczeniu onkologicznym) i systemowe działanie.Fundacja wspiera w procesie leczenia: kupując leki, sprzęt medyczny, remontując dziecięce oddziały szpitalne i finansując badania naukowe z zakresu skuteczniejszej diagnostyki onkologicznej. ISKIERKA pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia poprzez innowacyjne projekty terapeutyczne i integracyjne. Organizuje letni wypoczynek i wspiera rehabilitację.

W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzy innowacyjne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie.

Fundacja ISKIERKA jest stale obecna na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci również leczonych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Wesprzyj projekt wpłacając darowiznę na działalność statutową organizacji:

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
ul. Daimlera 2
02 - 460 Warszawa
ING Bank Śląski SA nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023 0170
fundacjaiskierka.plJeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Budujemy mechanizmy, w których konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, dając siłę, by radzić sobie w życiu.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują podarunki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również i marzeniom. W ten sposób, oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

W 2014 roku wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI dotarli do 19 580 potrzebujących rodzin. Pomoc dla jednej rodziny przygotowywało średnio 36 darczyńców – byli wśród nich pracownicy firm, rodziny, grupy współpracowników, znajomych, klasy szkolne. Tylko w samym 2014 roku projekt połączył ponad 800 tys. Polaków. Wartość pomocy materialnej przekazanej w paczkach wyniosła 41,2 mln zł.

Organizacja projektu finansowana jest obywatelsko dzięki wpłatom osób indywidualnych, grantom oraz darowiznom od firm. Istotna jest również wielopłaszczyznowa współpraca z biznesem, która umożliwia nie tylko rozwój samego projektu, ale również synergiczny rozwój samej firmy i jej pracowników oraz realizację założonych celów biznesowych.

W projekt od lat angażują się osobistości znane z życia publicznego – wśród nich najbardziej znani polscy sportowcy – uznając ją za mądrą formę pomagania, zgodną z ich własnymi wartościami.

Wesprzyj projekt wpłacając darowiznę na działalność statutową organizacji:

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31 – 031 Kraków
Tytułem: Więcej PACZKI - Darowizna
PKO BP nr: 22 1020 2892 0000 5802 0469 5146
www.szlachetnapaczka.pl