Europejski Kongres Gospodarczy '2015

EEC - LIDERZY PRZYSZŁOŚCI
UCZESTNICTWO

EEC- Liderzy Przyszłości

Inicjatywa umożliwiająca studentom dostęp do wielu dodatkowych opcji i usług podczas Kongresu, dając tym samym możliwość jeszcze ciekawszego i bardziej komfortowego uczestniczenia w całym Kongresie.

Przewidywana liczba uczestników: ok. 50 osób.

Grupą docelową są studenci wszystkich studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych.

Uczestnicy zostaną wybrani przez Organizatora spośród chętnych zgłoszonych do współpracy oraz uczestnictwa w dyskusji.