Europejski Kongres Gospodarczy '2015

EEC - LIDERZY PRZYSZŁOŚCI

EEC- Liderzy Przyszłości

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) to przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej.

Naczelnym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni włączającej w europejską debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze otwarcie Kongresu na ludzi młodych – przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych i samodzielnie myślących. Mamy nadzieję, że udział młodych ludzi wzbogaci Kongres o element dialogu pokoleń, którego wyraźny brak dostrzegamy nie tylko w krajowym, ale i europejskim życiu publicznym.

Projekt EEC – Liderzy przyszłościjest naszą odpowiedzią na słabnącą obecność młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą. Chcemy promować zaangażowanie młodych ludzi w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tworzenie kapitału społecznego, którego niedostatek odczuwamy szczególnie w krajach Europy Centralnej. Koncepcja udziału ludzi młodych w projekcie opiera się na czterech poziomach uczestnictwa. Pierwszym z nich jest szansa aktywnego udziału w debacie na równych prawach z czołowymi przedstawicielami polskiej i europejskiej polityki, gospodarki i biznesu. Drugą formą współpracy jest czynne zaangażowanie studentów w pomoc przy technicznej organizacji Kongresu. Inną z możliwości jest udział w Kongresie w charakterze gościa-słuchacza. W ramach projektu studenci będą mieli także możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych dedykowanych młodej przedsiębiorczości oraz promowaniu zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wykłady będą prowadzone przez znakomitych gości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRON HONOROWY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZY MEDIALNI