Europejski Kongres Gospodarczy '2015

EEC - LIDERZY PRZYSZŁOŚCI
DYSKUSJA

EEC- Liderzy Przyszłości

Inicjatywa skierowana do ambitnych, wyróżniających się studentów, zaangażowanych w inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz aktywnie działających w przestrzeni publicznej. Udział będzie okazją do debaty studentów z politykami, ekspertami i przedsiębiorcami, podczas której reprezentanci młodego pokolenia będą mogli zabrać głos (jako pełnoprawni prelegenci) i wyrazić swoją opinię w wielu istotnych dla nich kwestiach.

Przewidywana liczba uczestników: ok. 20 osób.

Grupą docelową są studenci wszystkich studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych.


Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo:

I etap rekrutacji

Nominacje uczelniane oraz nominacje organizacji współpracujących.

Kryteria oceny studentów obejmą m.in.: uzyskane wyniki w nauce, aktywność naukową i społeczną, udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże oraz pracę w kołach naukowych, znajomość języków obcych, publikacje naukowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez organizacje upływa 6 marca 2015.


II etap rekrutacji

Kapituła konkursowa wybiera najlepszych kandydatów.