Europejski Kongres Gospodarczy '2015

EEC - Liderzy przyszłości 2015

Projekt EEC – Liderzy Przyszłości zainicjowany podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największego spotkania biznesowego Europy Centralnej – to odpowiedź organizatorów Kongresu na problem słabnącej pozycji młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą. Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne, a także zachęcenie do uczestniczenia w debacie na temat ich miejsca w regionie, Polsce, w Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego udział wzięło 2000 słuchaczy wykładów otwartych, 21 „młodych” panelistów biorących udział w debatach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) oraz blisko 100 osób uczestniczących w wydarzeniu i zaangażowanych we współpracę przy jego organizacji. Pierwsza edycja projektu EEC – Liderzy Przyszłości pokazała słuszność podjętej inicjatywy. Po raz pierwszy w takim wydarzeniu i na taką skalę udział wzięli studenci i absolwenci, co pozwoliło na stworzenie doskonałej okazji do zdobycia wyjątkowego doświadczenia i spotkania ze światowej rangi ekspertami.

W ramach EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow) studenci i absolwenci uczelni krajowych i zagranicznych mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach otwartych, wystąpienia na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w Katowicach w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji wydarzenia.

Liczba uczestników wykładów otwartych przekroczyła 2000. To dwukrotnie więcej od pierwotnych założeń poczynionych przez organizatorów.

Po raz pierwszy w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 21 wybranych przez partnerów projektu EEC – Liderzy Przyszłości studentów i absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych uczestniczyło w charakterze prelegentów sesji tematycznych poświęconych problematyce rynku pracy, wizji rozwoju Europy, młodej przedsiębiorczości, a także energetyce, czy podatkom.

W ramach projektu EEC – Liderzy Przyszłości odbyły się także spotkania, w których udział wzięli: prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odbyło się także spotkanie podsumowujące projekt, w którym wziął udział Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001, przewodniczący Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
EEC – Liderzy Przyszłości – NOWE INICJATYWY

Frekwencja, zapał i zaangażowanie młodych w projekt EEC – Liderzy Przyszłości zaskoczyły organizatorów Kongresu, którzy postanowili na tej bazie stworzyć większe, permanentne, całoroczne przedsięwzięcie.

Oprócz kontynuacji nadrzędnych celów w nowej szerszej formule projektu chodzi także o stworzenie stałej platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów między tymi, którzy działają w obszarze biznesu i polityki, a młodymi aktywnymi ludźmi mającymi ambicje uczestniczenia w życiu gospodarczym i publicznym.

Inicjatorzy projektu chcą zorganizować roczny cykl 8-10 spotkań studentów z praktykami biznesu oraz wybitnymi osobistościami ze świata polityki czy dyplomacji.

Projekt realizowany będzie od października 2015 do czerwca 2016 roku w kilku wybranych, prestiżowych lokalizacjach Katowic. Będą to przestrzenie poza terenem uczelni, zachęcające do swobodnej dyskusji między uczestnikami. Wśród tematów wstępnie zaproponowanych przez organizatorów znalazły się m.in.: startupy i innowacje, biznes międzynarodowy, międzynarodowe środowisko biznesowe, zarządzanie ryzykiem w projektach biznesowych, przedsiębiorstwo rodzinne, E-business, biznes nowej ery i inne.

Spektrum zagadnień jest otwarte – ostateczna tematyka spotkań zależy od sugestii i propozycji ze strony ich przyszłych uczestników.

Liderzy przyszłości to także propozycja dla wiodących pracodawców z regionu Górnego Śląska, dla instytucji publicznych, czy placówek dyplomatycznych. Formuła jest otwarta na propozycje staży, praktyk czy innych interakcji między biznesem, administracją i młodzieżą zaangażowaną w projekt.Kontakt


Grupa PTWP SA
Katowice Business Point
ul. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
Tel. +48 32 209 13 03

Tomasz Ruszkowski

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

e-mail: tomasz.ruszkowski@eecpoland.eu

Paulina Dudek

Koordynator projektu

e-mail: paulina.dudek@eecpoland.eu