Europejski Kongres Gospodarczy '2015

AGENDA

09.30-11.00

Przemysł obronny w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

Przemysł obronny w Polsce

 • Inwestycje i modernizacja polskich sił zbrojnych w latach 2013-2022
 • Jak Polska wydaje pieniądze na obronność?
 • Doświadczenia z offsetem i nowe regulacje w tym obszarze
 • Dotychczasowe i pożądane efekty konsolidacji przemysłu obronnego
 • Plany i strategie globalnych koncernów wobec polskiego rynku
 • Ambicje, ograniczenia, kooperacja. Udział polskich firm w programie modernizacji armii

Miasto od nowa. Człowiek, przestrzeń, infrastruktura

ZOBACZ WIĘCEJ

Miasto od nowa. Człowiek, przestrzeń, infrastruktura

 • Główne tendencje w rozwoju współczesnych organizmów miejskich. Ucieczki na przedmieścia i powroty dfo miasta
 • Siła przyciągania. Centrum tradycyjne kontra centrum handlowe
 • Ewolucja zachowań i preferencji mieszkańców. Potrzeba przestrzeni publicznej
 • Miasto dostępne. Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna
 • Jak budować atrakcyjność miasta? Nowe możliwości dla biznesu i gospodarki
 • Struktura przestrzenna miasta a jego szanse rozwojowe
 • Przestrzeń prywatna i komercyjna a przestrzeń publiczna we współczesnych miastach
 • Tworzenie i zarządzanie przestrzenią publiczną. Sukcesy i porażki

Rynek nieruchomości w Europie Centralnej

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek nieruchomości w Europie Centralnej

 • Obecny etap i perspektywy rozwoju. Chłonność rynku i plany inwestorów
 • Region czy poszczególne kraje? Postrzeganie rynku nieruchomości Europy Centralnej przez inwestorów zewnętrznych
 • Jaki kapitał inwestuje na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości? Zainteresowanie globalnych funduszy. Rola aktywnego kapitału lokalnego
 • Cele inwestorów. Sektory z perspektywą

Odnawialne źródła energii

ZOBACZ WIĘCEJ

Odnawialne źródła energii

 • Udział OZE w zaopatrzeniu w energię - dzisiaj i jutro. Docelowy udział OZE w miksie energii (2030 r.) 
 • Dynamika i kierunki rozwoju OZE - uwarunkowania w Europie. Specyfika wybranych krajów UE
 • Jakie rodzaje energii odnawialnej dla Polski? Wpływ regulacji na inwestycje
 • OZE a stabilność systemu elektroenergetycznego. Koszty instalacji, ich funkcjonowania. Wsparcie ze środków publicznych
 • Integracja OZE z rynkiem energii
 • Przyszłość OZE - nowe technologie, poprawa sprawności, dostępność

USA i Europa - pakt na finiszu

ZOBACZ WIĘCEJ

USA i Europa - pakt na finiszu

 • Kiedy finał? Zaawansowanie prac nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
 • Czy zmiany polityczne w USA wpłynęły na losy sojuszu i przebieg negocjacji? 
 • Co wynika z ustaleń TTIP dla europejskiej i polskiej gospodarki? Entuzjaści i sceptycy
 • Kto skorzysta, kto ucierpi? TTIP i branże - energetyka, chemia, hutnictwo, rolnictwo

Nowy klient, nowy konsument

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowy klient, nowy konsument

 • Klient z pokolenia Y: postrzeganie rzeczywistości, nowe modele zachowań
 • Jak dostosować modele rynku i sprzedaży do wymagań nowego klienta?
 • Zmiany w relacjach producent-konsument - rola nowych form komunikacji, internetu i mediów społecznościowych
 • Technologie pomocne w rozpoznawaniu potrzeb klienta 
 • Nowoczesne i sprawne zarządzanie relacjami z masowym klientem (handel, finanse, energetyka, telco&media)

Energetyka jądrowa w Europie i w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

Energetyka jądrowa w Europie i w Polsce

 • Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w kontekście europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej
 • Inwestycje w energetykę jądrową - potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki
 • Stan prac i najbliższa przyszłość polskiego projektu jądrowego
 • Kompetencje europejskich i polskich firm budowlanych i inżynieryjnych w dziedzinie energetyki jądrowej
 • Udział polskich podmiotów w projekcie. Relacje między państwem (regulatorem), inwestorem i potencjalnymi wykonawcami
 • Możliwości współpracy między światowymi potentatami, polskimi wykonawcami i sektorem B+R

Europejski Jednolity Rynek Cyfrowy

ZOBACZ WIĘCEJ

Europejski Jednolity Rynek Cyfrowy

 • Główne cele EAC i stan ich realizacji
 • Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich znaczenie dla globalnej konkurencyjności europejskiej gospodarki
 • Postulat jednolitego rynku cyfrowego, kluczowe inwestycje, potencjalne korzyści dla gospodarki
 • Środki na realizację poszczególnych działań służących realizacji Agendy

Cyberbezpieczeństwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Cyberbezpieczeństwo

 • Kryzys zaufania w cyfrowym świecie. Czy osiągnięcie długofalowego sukcesu państw i firm jest możliwe bez cyberbezpieczeństwa?
 • Od aktywistów do terrorystów - skala i zasięg zagrożeń. Potencjalne skutki dla państw i gospodarek. Analiza przykładów
 • Im więcej danych, tym większe możliwości. Wyzwania w erze "big data"
 • Budowa zaufania w cyberprzestrzeni
 • Rola państwa i firm w podnoszeniu poziomu odporności na atak cybernetyczny

Polska żywność w świecie

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska żywność w świecie

 • Gospodarcze skutki perturbacji politycznych na Wschodzie
 • Nowe, alternatywne kierunki eksportu polskiej żywności - już wykorzystywane i potencjalne
 • Oczekiwane przez eksporterów wsparcie państwa - możliwości i mechanizmy
 • Rola efektywnej współpracy wewnątrz branży w skuteczności ekspansji polskich produktów na wielkie i chłonne rynki świata
 • Sieci handlowe w eksporcie polskiej żywności

Hutnictwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Hutnictwo

 • Europejski plan dla branży hutniczej - deklaracje i założenia, realia wdrażania
 • Poziom obciążeń podatkami i parapodatkami odbiorców przemysłowych energii w Polsce - przykład branży stalowej
 • Plan Tajaniego w Europie. Zróżnicowane zaawansowanie i krajowa specyfika (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Polska)
 • Innowacje w hutnictwie. Program sektorowy i plany poszczególnych firm
 • Popyt na wyroby stalowe w UE a skala importu spoza Unii
 • Główne tendencje w światowym hutnictwie

Rynek pracy

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek pracy

 • Sytuacja na rynkach pracy w Europie. Wspólne problemy, kierunki zmian
 • Ludzie młodzi na rynku pracy. Diagnoza i terapia
 • Oferta rynku pracy wobec oczekiwań i wymagań pracodawców 
 • Systemy edukacji (szkolnictwo zawodowe i wyższe) a kwalifikacje absolwentów na rynku pracy
 • Warunkowane ekonomicznie migracje w Europie. Kto korzysta, kto traci?
 • Jak budować atrakcyjny dla młodych ludzi rynek pracy?

Rynek gazu w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek gazu w Polsce

 • W drodze do wolnego rynek gazu w Polsce. W którym miejscu jesteśmy?
 • Polityka regulacyjna i postępy liberalizacji
 • Polski system obrotu gazem a europejska wizja wolnego rynku
 • Obligo giełdowe - bilans i perspektywa
 • Potentat i nowi dostawcy w realiach wolnego rynku
 • Strategie zakupowe dużych odbiorców przemysłowych
11.30-13.00

Innowacje w produkcji dla wojska - ich rola w gospodarce

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacje w produkcji dla wojska - ich rola w gospodarce

 • Wielki program inwestycji w polskiej armii szansą na transfer technologii
 • Jak sprawić, by innowacyjne rozwiązania dla sił zbrojnych powstawały w Polsce?
 • Możliwości i przykłady współpracy nauki z wojskiem
 • Cywilne zastosowania technologii wojskowych
 • Innowacje w produkcji dla wojska impulsem rozwojowym dla gospodarki

Prywatni partnerzy samorządów

ZOBACZ WIĘCEJ

Prywatni partnerzy samorządów

 • Nowe otwarcie we współpracy sektora publicznego i prywatnego
 • Nie tylko PPP. Zakres i formy współdziałania - prywatyzacje, wspólne inwestycje, programy edukacyjne
 • Interes publiczny na wolnym rynku. Jakość i sprawność procedur kwalifikacyjnych
 • Samorządy i biznes - trudny związek z przyszłością?
 • Rola specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu systemami miejskimi. Ciepłownictwo i energetyka, gospodarka odpadami, media, infrastruktura IT

Rynek nieruchomości w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

Rynek nieruchomości w Polsce

 • Dojrzałość, nasycenie i potencjał. Stan polskiego rynku nieruchomości
 • Atrakcyjne dla inwestorów segmenty rynku: biura, hotele, magazyny, centra handlowe
 • Czego oczekują inwestorzy? Zmiany w regulacjach. Zachęty i ułatwienie

Inwestycje w energetyce - finansowanie

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje w energetyce - finansowanie

 • Skala inwestycji i potrzeb finansowych energetyki
 • Pozycja energetyki na rynku finansowym - sektor zaufania czy ryzyka?
 • Możliwości finansowania projektów w sektorze energii z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej
 • Wyzwania dla energetyki i instytucji finansujących. Możliwości rynku finansowego
 • Rola państwa w finansowaniu inwestycji strategicznych

Górnictwo. Strategia dla polskiego węgla

ZOBACZ WIĘCEJ

Górnictwo. Strategia dla polskiego węgla

 • Restrukturyzacja sektora węgla kamiennego w Polsce. Założenia i ich realizacja
 • Wyzwania związane z nadprodukcją i poziomem zatrudnienia
 • Naprawa sektora a kwestie społeczne i rozwojowe: działania osłonowe na rynku pracy, program dla Śląska
 • Wizja przyszłości – górnictwo zdrowe ekonomicznie. Węgiel w polskiej I europejskiej polityce energetycznej

E-commerce

ZOBACZ WIĘCEJ

E-commerce

 • Prawo i technologie a sprzedaż przez internet - bariery i możliwości
 • Efektywne łączenie handlu internetowego i sprzedaży tradycyjnej
 • Co decyduje o sukcesie i zyskowności w e-commerce
 • Płatności jako element budowania zaufania i lojalności
 • E-handel - nowy rynek, nowe regulacje. Prawo, nadużycia i oszustwa, środki zaradcze
 • Jak regulować, by nie dławić wolnego rynku? Doświadczenia najbardziej rozwiniętych rynków

Gospodarka odpadami

ZOBACZ WIĘCEJ

Gospodarka odpadami

 • Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Polsce - podstawowe dane
 • Problemy w gospodarce odpadami w świetle nowelizacji przepisów
 • Kontrola strumienia odpadów i egzekucja opłat za odbiór odpadów
 • Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami
 • Nowe technologie kształtujące przyszłość gospodarki odpadami
 • Odbiór społeczny planowej gospodarki odpadami (spalarnie, handel odpadami)

Polska Cyfrowa

ZOBACZ WIĘCEJ

Polska Cyfrowa

 • Zależność rozwoju gospodarczego i społecznego od stanu infrastruktury telekomunikacyjnej – przykłady światowe
 • Usuwanie białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu. Co wynika z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wraz z Narodowym Planem Szerokopasmowym?
 • e-państwo - sprawne, skuteczne, niezawodne. Zagrożenia i stan infrastruktury krytycznej w świetle ostatnich doświadczeń
 • Zalety i wady, możliwości i ograniczenia rozwoju usług telefonii stacjonarnej i mobilnej
 • Prawne i rynkowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej

Infrastruktura krytyczna - technologia i bezpieczeństwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Infrastruktura krytyczna - technologia i bezpieczeństwo

 • Zagrożenia fizyczne i cybernetyczne związane z infrastrukturą krytyczną w kluczowych obszarach gospodarki i administracji (energia i media, bankowość, przesył danych, usługi logistyczne)
 • Potencjalne skutki gospodarcze i społeczne zakłóceń w funkcjonowaniu krytycznych systemów
 • Specyfika i skala inwestycji w zabezpieczenie infrastruktury krytycznej
 • Standardy ochrony i ich wdrażanie w instytucjach operujących w obszarze infrastruktury krytycznej

Co dalej na Wschodzie? Pytania o przyszłość

ZOBACZ WIĘCEJ

Co dalej na Wschodzie? Pytania o przyszłość

 • Wschód Europy w polityce europejskiej. Krystalizacja i ewolucja poglądów i postaw
 • Gospodarcze i polityczne długofalowe konsekwencje kryzysu na Wschodzie
 • USA i Rosja na globalnym rynku surowców a perspektywy rozwoju sytuacji na wschodzie Europy
 • Czy Europa ma realną propozycję dla Rosji i Rosjan?
 • Rola Polski i krajów Europy Centralnej w polityce wschodniej UE

Bezpieczeństwo żywnościowe - wyzwanie XXI wieku

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo żywnościowe - wyzwanie XXI wieku

 • Dynamika potrzeb żywnościowych w Europie i w świecie. Rozwój demograficzny Południa, starzenie się społeczeństw Północy
 • Sytuacja polityczna i społeczna w krajach rozwijających się - czynnik wpływający na globalną produkcję żywnościową
 • Zmiana układu sił na świecie wyzwaniem dla europejskiego rolnictwa, przemysłu i polityki gospodarczej
 • Rola Polski w budowaniu światowego systemu bezpieczeństwa żywnościowego
 • Możliwości szerszego wykorzystania polskich doświadczeń w transformacji sektora rolno-spożywczego
 • Uniezależnienie się państw UE od importu towarów spoza Wspólnoty a stabilizacja produkcji rolnej na kontynencie

Forum Gospodarcze Polska - Korea Południowa. Umowy o wolnym handlu między UE a Koreą: Wzór do naśladowania?

ZOBACZ WIĘCEJ

Forum Gospodarcze Polska - Korea Południowa. Umowy o wolnym handlu między UE a Koreą: Wzór do naśladowania?

 • Umowy o wolnym handlu między UE a Republiką Korei podstawą dla umów handlowych między UE a innymi krajami azjatyckimi, takimi jak Japonia, Indie, itd.
 • Stan obecny dwustronnej współpracy gospodarczej oraz szanse w obszarach inwestycji i handlu dla polskich firm wynikające z umów o wolnym handlu między UE a Republiką Korei
 • „Od przemysłu wytwórczego do B+R – sztandarowe koreańskie inwestycje w Polsce” – szanse inwestycyjne dla koreańskich firm w Polsce (fundusze unijne, nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, inne zachęty, itd.)
 • Model biznesowy Republiki Korei oparty na idei czebolu i obserwowany od niedawna zwrot ku promowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Sposób, w jaki różnice kulturowe wywierają wpływ na współpracę biznesową w przypadku wspólnych projektów realizowanych przez polskich i koreańskich przedsiębiorców

Polski rynek spożywczy - druga fala inwestycji

ZOBACZ WIĘCEJ

Polski rynek spożywczy - druga fala inwestycji

 • Inwestycje w przemyśle spożywczym w ostatnim dziesięcioleciu - zakres, specyfika, efekty dla branży
 • Sektory polskiego przemysłu spożywczego stojące wobec nowych wyzwań
 • Inwestycje prorozwojowe: innowacje, nowe produkty, marketing i dystrybucja
 • Potencjalne źródła finansowania inwestycji
 • Czas na brand? Jak wykreować europejską/globalną markę polskiego przemysłu spożywczego

Hutnictwo - dystrybucja, przetwarzanie, usługi

ZOBACZ WIĘCEJ

Hutnictwo - dystrybucja, przetwarzanie, usługi

 • Popyt na wyroby stalowe a inwestycje UE w infrastrukturę
 • Dystrybucja i produkcja - niełatwe współistnienie
 • Rozwój przez specjalizację. Przetwarzanie i usługi dodatkowe jako atut na rynku
 • Znaczenie logistyki w obrocie wyrobami stalowymi
 • Przyszłość dystrybutorów stali w UE

Inwestorzy i medycyna

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestorzy i medycyna

 • Sektor prywatny i ubezpieczeniowy w publicznym systemie ochrony zdrowia - ważny jest pacjent, a nie źródło finansowania podmiotów leczniczych
 • Dlaczego inwestorzy chcą lokować kapitał na polskim rynku medycznym?
 • Przykłady aktywności m.in. inwestorów branżowych, funduszy private equity, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych na rynku medycznym
 • Przegląd sposobów inwestowania w podmioty branży medycznej
 • Zakresy świadczeń medycznych będących przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów
 • Tendencje i prognozy rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce; konsolidacja rynku medycznego

Energetyka obywatelska

ZOBACZ WIĘCEJ

Energetyka obywatelska

 • Energetyka obywatelska, prosument i generacja rozproszona w Polsce - stan obecny i perspektywy. Czy czeka nas rewolucja?
 • Wpływ energetyki obywatelskiej na lokalny rozwój gospodarczy, przyszłość terenów niezurbanizowanych i poziom bezpieczeństwa energetycznego
 • Otoczenie i bariery regulacyjne a dynamika inwestycji w energetyce rozproszonej. Spółdzielnie energetyczne
 • Możliwości i zasady współpracy energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Konieczne zmiany w regułach bilansowania sieci i podziale kosztów
13.30-15.00

Budżety partycypacyjne

ZOBACZ WIĘCEJ

Budżety partycypacyjne

 • Plusy i minusy budżetów partycypacyjnych
 • Doświadczenia miast, rola samorządu, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich
 • Proces budowy budżetu partycypacyjnego - od konsultacji, przez zgłaszanie pomysłów, po wybór zadań do realizacji

Ryzyko w innowacjach

ZOBACZ WIĘCEJ

Ryzyko w innowacjach

 • Element ryzyka w działalności innowacyjnej w gospodarce
 • Brak akceptacji ryzyka jako bariera rozwoju innowacyjności w Polsce
 • Przewidywać, unikać, łagodzić, akceptować? Ryzyko (wynikające z działalności firmy, rynkowe, makroekonomiczne) na kolejnych etapach projektu innowacyjnego
 • Fiskalne, prawne i biznesowe skutki niepowodzenia dla firmy innowacyjnej
 • Czynnik ryzyka w działalności administracji, spółek SP i w regulacjach normujących ich działanie. Jak zachęcić sektor publiczny do odważnych decyzji?
 • Jak stworzyć system akceptujący poziom ryzyka konieczny w działalności innowacyjnej? Rozwiązania prawne, zmiany w otoczeniu biznesu, nowy „klimat dla ryzyka”
 • Nowe instrumenty finansowe szansą dla firm technologicznych. Fundusze VC szansą na komercjalizację nowatorskich pomysłów obarczonych ryzykiem

Efektywność energetyczna w Europie

ZOBACZ WIĘCEJ

Efektywność energetyczna w Europie

 • Europejskie programy wspierania efektywności energetycznej. Dokonania i doświadczenia
 • Gdzie są rezerwy? Przemysł, transport, budownictwo, gospodarka komunalna. Kraje UE w drodze do efektywności energetycznej
 • Jak najskuteczniej stymulować przedsięwzięcia efektywnościowe. Finansowanie projektów
 • Oszczędni i inteligentni. Technologia w służbie efektywności
 • Polskie programy wsparcia, doświadczenia, osiągnięcia i potencjał w dziedzinie efektywności energetycznej

Górnictwo. Rentowna kopalnia

ZOBACZ WIĘCEJ

Górnictwo. Rentowna kopalnia

 • Czy w Polsce możliwe jest opłacalne wydobycie węgla kamiennego?
 • Uwarunkowania (ekonomiczne, organizacyjne i geologiczne) rentowności w wydobyciu węgla kamiennego
 • Inwestycje służące podniesieniu wydajności kopalń
 • Założenia nowych projektów wydobywczych w Polsce
 • Modelowa kopalnia. Próba symulacji
 • Czyste technologie wykorzystania węgla – nowe szanse na rentowność?

Start-upy i młoda przedsiębiorczość

ZOBACZ WIĘCEJ

Start-upy i młoda przedsiębiorczość

 • Warunki inicjowania działalności gospodarczej. Jak wyzwolić aktywność i przedsiębiorczość młodego pokolenia
 • „Trudne dzieciństwo”? Typowe problemy pierwszego etapu istnienia firmy na rynku
 • Jak ułatwić start - rola partnerów z doświadczeniem, edukacji i administracji, inwestorów
 • Inkubatory przedsiębiorczości i inne mechanizmy wsparcia startujących firm

Atrakcyjność inwestycyjna

ZOBACZ WIĘCEJ

Atrakcyjność inwestycyjna

 • Paleta potrzeb i oczekiwań: inwestycje preferowane przez polskie samorządy w strategiach rozwojowych miast i województw
 • Inwestorzy i ich plany wobec oferty miast. Jakie miejsca pracy mogą powstawać w najbliższych latach?
 • Czynniki wpływające na decyzje biznesowe i lokalizacyjne. Budowanie oferty inwestycyjnej kraju, regionu, miasta
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz inne narzędzia wspierania i zachęcania inwestorów - ich skuteczność w oczach administracji i biznesu
 • Aktywni partnerzy inwestora: uczelnie i szkoły, instytucje rynku pracy, specjalistyczne komórki administracji samorządowej, państwo jako regulator

Mieszkalnictwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Mieszkalnictwo

 • Podaż i ceny mieszkań a zasobność społeczeństwa
 • Budownictwo mieszkaniowe według deweloperów
 • Rola państwa w rozwoju mieszkalnictwa. Skuteczność programów wspierających zakup mieszkania
 • Nowe mieszkania na wynajem - polityka państwa a wolny rynek

Przyjazne prawo dla biznesu

ZOBACZ WIĘCEJ

Przyjazne prawo dla biznesu

 • Prawo sprzyjające przedsiębiorczości w Polsce? Deklaracje, rzeczywistość, ewolucja
 • Zmiany w przepisach prawa cywilnego, gospodarczego i karnego w 2015 roku 
 • Nowa procedura karna. Czy interesy biznesu i menedżerów będą lepiej chronione?
 • Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości a sprawność jego funkcjonowania w sprawach gospodarczych 
 • Relacje Urząd Skarbowy - przedsiębiorca. Czas na zmiany

Różnorodność i gospodarka

ZOBACZ WIĘCEJ

Różnorodność i gospodarka

 • Reprezentacja kobiet w zarządach spółek giełdowych w Polsce (prezentacja wyników badań)
 • Płeć biznesu? Rola i aspiracje kobiet w polskiej i europejskiej przedsiębiorczości
 • Nowe kompetencje przywódcze wartością wymierną ekonomicznie. Oczekiwania środowisk biznesowych i rynku. Fakty, dane, argumenty
 • Bariery dostępu do stanowisk. Skuteczność rozwiązań kwotowych i miękkich (np. cele dobrowolne)

Innowacyjne rolnictwo

ZOBACZ WIĘCEJ

Innowacyjne rolnictwo

 • Jak skutecznie działać na rzecz innowacyjności w produkcji rolnej?
 • Wymagania w ochronie środowiska a efektywne rolnictwo
 • Inwestycje w nowoczesne przetwórstwo
 • Firmy nawozowe i nowe produkty. Współpraca chemii z rolnictwem
 • Perspektywa finansowa UE jako źródło wsparcia inwestycji w rolnictwie
 • Nowoczesne rolnictwo jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Przemysł czasu wolnego w Polsce i w Europie

ZOBACZ WIĘCEJ

Przemysł czasu wolnego w Polsce i w Europie

 • Rola infrastruktury sportu, rekreacji, turystyki, kultury. Wielkie inwestycje i programy inwestycyjne
 • Światowe trendy w przemyśle czasu wolnego. Potencjał i dynamika
 • Wpływ oferty związanej z wykorzystaniem czasu wolnego na atrakcyjność miast, regionów, kraju

Ochrona zdrowia. Pakiet pytań – czy droga pacjentów do leczenia stała się krótsza?

ZOBACZ WIĘCEJ

Ochrona zdrowia. Pakiet pytań – czy droga pacjentów do leczenia stała się krótsza?

 • Pakiet onkologiczny - próba bilansu po pierwszym kwartale 2015 roku:
  - Opinie środowiska medycznego i decydentów
  - Główne wnioski z prac specjalnego zespołu 
 • Podsumowanie dotychczasowych efektów tzw. pakietu kolejkowego w innych dziedzinach medycyny - m.in. w kardiologii i pediatrii 
 • Funkcjonowanie lecznictwa szpitalnego, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej w pakiecie kolejkowym

Nie tylko klastry. Współpraca czy konkurencja?

ZOBACZ WIĘCEJ

Nie tylko klastry. Współpraca czy konkurencja?

 • Strategie współpracy: wspólne środki, ryzyko i zysk. Grupy zakupowe, umowy kooperacyjne, networking i klastry
 • Mapa polskich klastrów - branże, potencjał, osiągnięcia, plany
 • Czemu służą klastry: budowaniu przewag konkurencyjnych czy tworzeniu fundamentów współpracy?
 • Koncentracja myśli technicznej i potencjału wytwórczego, lepsze wykorzystanie możliwości i zasobów, wspieranie kooperacji przedsiębiorstw, współpracy z samorządem i nauką
 • Czy klastry dobrze służą zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki i promowaniu polskich marek?
 • Klastry i ich twórcy w Europie i na świecie. Przegląd najciekawszych doświadczeń